Zmluva č. 08K000030

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:08K000030
Dodávateľ:DOXX-stravné lístky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov UIPŠ
Zmluvne dohodnutá čiastka:276 505,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:276 505,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:24 442,26
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:UIPŠ
Poznámka:Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú

Prílohy