Zmluva č. 0PV/7/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0PV/7/2008
Dodávateľ:MŠ VV a Š SR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. MVP na SŠ - K. OPV/7/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 733 347,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 733 347,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ÚIPŠ
Poznámka:deň schválenia poslednej Následnej MS

Prílohy