Zmluva č. 157/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:157/2009
Dodávateľ:ESET spol.s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva+ licencia pre každú školu
Zmluvne dohodnutá čiastka:115 870,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:115 870,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:UIPŠ
Poznámka:Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú

Prílohy