Zmluva č. 55/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:55/2010
Dodávateľ:Slovak Telecom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení užívateľa na verejnú elektronickú komunikačnú sieť poskytovateľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:5 380 795,45
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:UIPŠ
Poznámka:Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú

Prílohy