Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZV-81-35/2008 AUTO-IMPEX spol. s r.o., Bratislava Rámcová dohoda č.p. SE-125-23/OVO-2008 a RD č.p.SE-40-25/OVO-2008Predmetom predaja a kúpy sú nové minibusy 0 0 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 31.07.2008 30.06.2012
ZV-81-36/2008 Ministerstvo vnútra SR Bratislava Príkazná zmluva č.ÚŠZV-81-36/2008 Príkazník obstará v roku 2008 bezodplatne vo vlastnom mene tovar uvedený v prílohe 0 0 ZV MO SR 28.04.2008 31.12.2010
ZV-81-50/2008 Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva č.359931803 o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 0 0 ZV MO SR 01.12.2008 30.11.2009
ZV-81-51/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Zmluva č. ÚŠZV-81-51/2008 Úschova a opatrovanie materiálu zás.triedy V - munícia 0 0 ZV MO SR 27.10.2008 30.11.2009
ZV-81-64/2008 ZSNP RECYKLING, a.s. Žiar n/Hronom Zmluva o nájme starých vozidiel č.ÚŠZV-81-64/2008 0 0 ZV MO SR 02.12.2008
ZV-81-75/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Zmluva o výpožičke č. ÚŠZV-81-75/2008 nehnuteľný majetok v objekte kasární Zábava 0 0 ZV MO SR 18.12.2008 30.05.2013
ZV-81-76/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Zmluva o výpožičke č. ÚŠZV-81-76/2008 nehnuteľný majetok v objekte Posádkového klubu Pliešovce 0 0 ZV MO SR 18.12.2008 30.05.2013
ZV-81-77/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Zmluva o výpožičke č. ÚŠZV-81-77/2008 nehnuteľný majetok v objekte Kasárne Zábava 0 0 ZV MO SR 18.12.2008 30.05.2013
ZV-81-79/2008 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava Zmluva o výpožičke č. 208/2008 Zariadenia slúžiace ako názorné ukážky pri vzdelávaní v armáde. 0 0 ZV MO SR 08.12.2008 08.12.2013
USZV-1-9-2009 BAMA s.r.o. Zvolen ZoD č.10/2009 komplexné pranie bielizne 0 0 USZV MO SR 05.01.2009 31.12.2011
USZV-1-18-2009 S TEAM Jozef Šaranko Veľký Krtíš Rámcová dohoda č.dodávateľa 6/2009, objednávateľa 19/2009 0 0 USZV MO SR 04.02.2009 31.12.2012
ZV-1-63-2009 MO SR - PSB, Zvolen Zmluva o úhrade nákladov č. 59/2009 0 0 USZV MO SR 05.08.2009 30.05.2013
ZV-1-63-1-2009 MO SR - PSB, Zvolen Dodatok č.1 k zmluve o úhrade nákladov č. 59/2009 0 0 USZV MO SR 05.01.2010 30.05.2013
ZV-1-67-2009 VLM s.r.o., Pliešovce KZ č. 62/2009 odpredaj a kúpa dreva 0 0 USZV MO SR 11.08.2009 30.05.2010
ZV-1-67-1-2009 VLM s.r.o., Pliešovce Dodatok č.1 ku KZ č. 62/2009 odpredaj a kúpa dreva 0 0 USZV MO SR 11.08.2009 30.07.2011
USZV-1-73-2009 SR-MO SR Bratislava Príkazná zmluva č.68/2009 investičná akcia Rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300 0 0 USZV MO SR 31.08.2009 31.08.2010
ZV-1-78-2009 Slovakia lift s.r.o. Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí služieb č.BB 539.09.104 vykonanie odbornej prehliadky hydraulického výťahu 0 0 USZV MO SR 14.09.2009 31.12.2012
USZV-1-126-2009 MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany Rámcová dohoda č.109/2009 dodávka el. energie 0 0 USZV MO SR 01.07.2010 30.06.2014
USZV-14-37/2006 Letecké opravovne a.s. Trenčín Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2005 o nájme a podnájme nebytových priestorov 0 0 ZV MO SR 01.10.2006 31.03.2007
USZV-14-38/2006 Mesto Trenčianske Teplice Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.03.2007