Zmluva č. ZV-81-77/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-77/2008
Dodávateľ:Ministerstvo obrany SR Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výpožičke č. ÚŠZV-81-77/2008 nehnuteľný majetok v objekte Kasárne Zábava
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy