Zmluva č. ZV-81-36/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-36/2008
Dodávateľ:Ministerstvo vnútra SR Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Príkazná zmluva č.ÚŠZV-81-36/2008 Príkazník obstará v roku 2008 bezodplatne vo vlastnom mene tovar uvedený v prílohe
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy