Zmluva č. USZV-14-37/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-14-37/2006
Dodávateľ:Letecké opravovne a.s. Trenčín
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2005 o nájme a podnájme nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy