Zmluva č. ZV-81-64/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-64/2008
Dodávateľ:ZSNP RECYKLING, a.s. Žiar n/Hronom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme starých vozidiel č.ÚŠZV-81-64/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy