Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
USZV-2-60-2010 TERMOTEX s.r.o. Veľký Krtíš ZoD č. 56/2010 na opravu komínov 22 780 22 780 ZV MO SR 06.07.2010 30.10.2010
USZV-2-61-2010 S-TEAM Veľký Krtíš ZoD č. 57/2010 na opravu havárie potrubia vodovodu 3 596 0 ZV MO SR 09.07.2010 12.07.2010
USZV-2-70-2010 Združenie Lešť 2010 K.P.A. a.s. Bratislava Zmluva č. 66/2010 o poskytovaní energií spojených s rekonštrukciou a modernizáciou objektov Slávia 300 0 0 ZV MO SR 02.07.2010 02.07.2011
USZV-2-56-2010 LEDIC SLOVAKIA Bratislava ZoD č. 53/2010 na opravu lezeckého trenažéra Jakub Climbing 12 374 12 374 ZV MO SR 30.06.2010 15.10.2010
USZV-2-82-2010 PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 36/2010 94 042 94 042 ZV MO SR 02.06.2010 15.09.2010
ZV-81-16/2008 Stredosl.vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,Banská Bystrica Obchodná zmluva č.608201990 o dodávke vody z verej.vodovodu pre arm.klub Pliešovce 1 0 ZV MO SR 01.07.2008
ZV-81-22/2008 Slovenský letecký inštitút, a.s. Košice Zmluva o spolupráci č.81-22-/008 pri výstavbe a modernizácii výcvik.zariadení.... 0 0 ZV MO SR 27.08.2008
ZV-81-36/2008 Ministerstvo vnútra SR Bratislava Príkazná zmluva č.ÚŠZV-81-36/2008 Príkazník obstará v roku 2008 bezodplatne vo vlastnom mene tovar uvedený v prílohe 0 0 ZV MO SR 28.04.2008 31.12.2010
ZV-81-50/2008 Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva č.359931803 o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 0 0 ZV MO SR 01.12.2008 30.11.2009
ZV-81-51/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Zmluva č. ÚŠZV-81-51/2008 Úschova a opatrovanie materiálu zás.triedy V - munícia 0 0 ZV MO SR 27.10.2008 30.11.2009
ZV-81-54/2008 S-TEAM Veľký Krtíš iastková zmluva o poskyt.služby č.ÚŠZV-81-54/2008 Zabezpečenie obslužných činností tepelno-techn.zariadení 7 0 ZV MO SR 01.01.2009 31.12.2009
ZV-81-64/2008 ZSNP RECYKLING, a.s. Žiar n/Hronom Zmluva o nájme starých vozidiel č.ÚŠZV-81-64/2008 0 0 ZV MO SR 02.12.2008
ZV-81-75/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Zmluva o výpožičke č. ÚŠZV-81-75/2008 nehnuteľný majetok v objekte kasární Zábava 0 0 ZV MO SR 18.12.2008 30.05.2013
ZV-81-76/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Zmluva o výpožičke č. ÚŠZV-81-76/2008 nehnuteľný majetok v objekte Posádkového klubu Pliešovce 0 0 ZV MO SR 18.12.2008 30.05.2013
ZV-81-77/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Zmluva o výpožičke č. ÚŠZV-81-77/2008 nehnuteľný majetok v objekte Kasárne Zábava 0 0 ZV MO SR 18.12.2008 30.05.2013
ZV-81-79/2008 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava Zmluva o výpožičke č. 208/2008 Zariadenia slúžiace ako názorné ukážky pri vzdelávaní v armáde. 0 0 ZV MO SR 08.12.2008 08.12.2013
USZV-12-43-2006 VLM SR, OZ Pliešovce ZoD č. 2/OV/2006 na mechanizované prehŕňanie snehu 1 500 0 ZV MO SR 10.11.2006 15.04.2007
USZV-12-44-2006 ANeT Slovaka s.r.o. Trenčín ZoD č. 30/2006 na dodávku, montáž a inštaláciu 228 280 0 ZV MO SR
USZV-14-35/2006 FITTICH ALARM s.r.o. B. Bystrica ZoD č. 20/2006 na opravu poplachového systému 57 757 0 ZV MO SR 07.07.2006 31.07.2006
USZV-14-37/2006 Letecké opravovne a.s. Trenčín Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2005 o nájme a podnájme nebytových priestorov 0 0 ZV MO SR 01.10.2006 31.03.2007