Zmluvy za Okresný súd Bánovce nad Bebravou


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Spr 947 2010 Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti krízového plánovania 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Hollého 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou 01.01.2011 20 € mesačne
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090122-1209 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zmluva o dodávke plynu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 08.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-0908 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1027 Data Centrum Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 27.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1057 IB REIN, s.r.o. Zmluva o vykonávaní upratovacích a čistiacich prác 541 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 02.06.2008 31.05.2009
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1448 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kúpna zmluva 675 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 30.07.2008 31.07.2008
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090209-1103 Q - BG, s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní pozáručného servisu k aplik. progr. vybaveniu 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 30.01.2009 31.12.2009
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090213-1039 Okresný súd Trenčín Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 04.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090213-1427 Krajský súd v Trenčíne Dodatok č.1 k zmluve č.4027791 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090213-1459 SOFTIP a.s. Dodatok č.2 k zmluve č.4027791 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090217-0844 Okresný súd Trenčín Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 28.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090303-0855 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 31.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090123-1422 Ján Macák BP-COM Zmluva o dielo 20 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 02.01.2009 02.01.2011
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090303-0931 Slovak Telekom, a. s. Dodatok Zmluve o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 24.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090303-0946 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 03.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090310-1034 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 06.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1049 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva 336 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090316-1108 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 22.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090319-1347 IURA EDITION, spol.s r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 107/2008 1 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 27.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090320-1128 LE CHÉQUE DÉJEUNER Komisionárska zmluva 0 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.