Zmluva č. Spr 947 2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Spr 947 2010
Dodávateľ:Ján Macák BP-COM, Urbánkova 13/10, 971 01 Prievidza
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti krízového plánovania
Zmluvne dohodnutá čiastka:20,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bánovce nad Bebravou, Hollého 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Poznámka:20 € mesačne