Zmluva č. osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090123-1422

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090123-1422
Dodávateľ:Ján Macák BP-COM
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:20,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:20,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Poznámka:

Prílohy