Zmluva č. osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090319-1347

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osbn-0110-000513/1992/Zb.-20090319-1347
Dodávateľ:IURA EDITION, spol.s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 107/2008
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bánovce nad Bebravou
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy