Zmluvy za Okresný súd Bratislava IV


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osba4-0110-00040/1964/Zb.-20090113-0843 Slovak Telecom, a.s. Zmluva o pripojení ISDN 0 0 Okresný súd Bratislava IV 11.02.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090114-1201 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Okresný súd Bratislava IV 14.02.2000 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090115-0948 Q-SOFT združenie Zmluva o poskytnutí užívacích práv č. 231056 0 0 Okresný súd Bratislava IV 01.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1357 Okresný súd Bratislava IV Zmluva o výpožičke podľa § 659 až 662 zákona č.40/1964 Zb O.z. 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1402 Okresný súd Bratislava IV Zmluva o výpožičke 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-00040/1964/Zb.-20090113-1008 Okresný súd Bratislava IV Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Malacky 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-00040/1964/Zb.-20090129-1314 Okresný súd Bratislava IV Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku štátu 0 0 Okresný súd Malacky 05.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-00040/1964/Zb.-20090129-1323 Okresný súd Bratislava IV Zmluva o výpožičke 0 0 Okresný súd Malacky 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1323 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu 0 0 Okresný súd Bratislava IV 30.07.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20100513-1340 Obvodný úrad Bratislava Zmluva č.OKR-07492/2010-062 o výpožičke majetku štátu - CO 0 0 Okresný súd Bratislava IV 10.05.2010 10.05.2020
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1014 Lucia Písečná Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Bratislava IV 01.05.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1205 Lucia Písečná Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Bratislava IV 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-00040/1964/Zb.-20090113-0957 KUSTRA spol. s r.o. Zmluva o prenájme a servisnej službe , č. zml. 500/52 0 0 Okresný súd Bratislava IV 25.01.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000000/0000/0.0.-20090302-0848 Krajský súd v Bratislave Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Bratislava IV 02.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090114-1206 IURA EDITION, spol.s r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 019/2007 0 0 Okresný súd Bratislava IV 26.03.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090115-0957 Gastroservis spol. s r.o. Zmluva o sprostredkovaní stravovacej jednotky 0 0 Okresný súd Bratislava IV 22.12.1995 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1259 Data Centrum Zmluva o výpožičke 0 0 Okresný súd Bratislava IV 05.08.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0100-000513/1992/Zb.-20090109-1347 C-TERM spol. s r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 0 0 Okresný súd Bratislava IV 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1008 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd 0 0 Okresný súd Bratislava IV 23.08.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1109 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd 0 0 Okresný súd Bratislava IV 04.07.2005 Zmluva na dobu neurčitú.