Zmluva č. osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1357

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1357
Dodávateľ:Okresný súd Bratislava IV
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výpožičke podľa § 659 až 662 zákona č.40/1964 Zb O.z.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy