Zmluva č. osba4-0110-000513/1992/Zb.-20100513-1340

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba4-0110-000513/1992/Zb.-20100513-1340
Dodávateľ:Obvodný úrad Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č.OKR-07492/2010-062 o výpožičke majetku štátu - CO
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava IV
Poznámka:

Prílohy