Zmluva č. osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090115-0948

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090115-0948
Dodávateľ:Q-SOFT združenie
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí užívacích práv č. 231056
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava IV
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy