Zmluva č. osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1109

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1109
Dodávateľ:Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava IV
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy