Zmluvy za Okresný súd Bratislava III.


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1519 ZSE Energia, a.s. o združenej dodávke elektriny 0 0 Okresný súd Bratislava III. 01.06.2010 01.06.2010
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1228 Západoslovenská energetika a.s. o distibúcii elektriny 0 0 Okresný súd Bratislava III. 08.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1235 Západoslovenská energetika a.s. o dodávke elektriny oprávnenemu odberateľovi 0 0 Okresný súd Bratislava III. 05.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1307 Západoslovenská energetika a.s. o pripojení odberného miesta do distribučnej sústavy 1 0 Okresný súd Bratislava III. 11.05.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100720-1243 Ústav na výkon väzby Bratislava Zmluva o vykonávaní pomocných prác 0 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2014 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100825-0804 Ústav na výkon väzby Bratislava Zmluva o dielo na pomocné stavebné, sťahovacie a upratovacie práce 0 0 Okresný súd Bratislava III. 17.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090623-1433 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou zmluva o dielo číslo : ÚVV - 127 - 16/11-2008 0 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100820-0716 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva na dodávku programového vybavenia 3 0 Okresný súd Bratislava III. 14.02.1996 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0920 Slovenské telekomunikácie, a.s. Zmluva o pripojení TV Magio 700 0 Okresný súd Bratislava III. 23.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1100 Slovenská sporiteľňa a.s. o používaní bezpečnostnej schránky 29 0 Okresný súd Bratislava III. 19.06.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1149 Slovenská pošta, a.s. o dodanie zásielok do prideleného poštového priečinku 40 0 Okresný súd Bratislava III. 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1347 Slovak Telekom, a. s. zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach 0 0 Okresný súd Bratislava III. 27.06.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090403-0953 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. na údržbu a servis výťahov 306 0 Okresný súd Bratislava III. 01.08.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0933 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Zmluva na základný servis výťahového zariadenia 4 0 Okresný súd Bratislava III. 01.08.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1209 ROSSA BUSINESS COMPANY, spol. s r.o. prenájom nebytového priestoru na umiestnenie nápojového automatu 473 0 Okresný súd Bratislava III. 20.09.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090611-1250 Q-SOFT o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní záručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu 4 0 Okresný súd Bratislava III. 01.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090528-1048 PURIF PRO, a.s. Zmluva o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb 119 0 Okresný súd Bratislava III. 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100720-0846 PPS One Zmluva na dodávku vybraných druhov a typov čiernobielych a farebných tonerových náplní 4 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1016 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. o odvoze a zneškodňovaní odpadu 0 0 Okresný súd Bratislava III. 20.07.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-0950 MP Elektronik, s.r.o, o servisnej činnosti na EZS a videosystém 1 0 Okresný súd Bratislava III. 07.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.