Zmluvy za Krajský súd v Trenčíne


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100806-1515 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Havarijné poistenie motorových vozidiel 867 0 Krajský súd v Trenčíne 09.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090326-0724 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode spráy majetku pre OS Pov. Bystrica 780 0 Okresný súd Považská Bystrica 06.03.2009 06.03.2009
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100809-1333 Slovenské liečebné kúpele Piešťany Poskytovanie rekondično-rehabilitačných pobytov sudcov na r.2007 397 0 Krajský súd v Trenčíne 01.01.2007 31.12.2007
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100809-1156 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluna na motorové vozidlo - PZP 270 0 Krajský súd v Trenčíne 06.04.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100809-1034 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva motorového vozidla - PZP 265 0 Krajský súd v Trenčíne 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090326-0719 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu pre OS Partizánske 256 0 Okresný súd Partizánske 06.03.2009 06.03.2009
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090331-0638 BE-soft, akciová spoločnosť Zmluva č.200608/12 - BOPZ a PO 206 0 Krajský súd v Trenčíne 01.09.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100810-1427 Slovenské liečebné kúpele Piešťany Liečebne-preventívne pobyty sudcov na r. 2008 74 0 Krajský súd v Trenčíne 01.01.2008 31.12.2008
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100810-1416 Kúpele Brusno a.s. Relaxačno-rehabilitačné pobyty sudcov na rok 2008 69 0 Krajský súd v Trenčíne 01.01.2008 31.12.2008
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1424 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Zmluva o dielo - vykonanie pomocných prác pri úprave terénu na nádvorí KS. 68 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2009 03.04.2009
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090710-1215 ISSU Zmluva o dielo - stavebné úpravy v budove KS 56 0 Krajský súd v Trenčíne 08.07.2009 03.09.2009
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1445 ADEST, a.s. Oprava interiéru budovy Okresného súdu Partizánske 43 0 Krajský súd v Trenčíne 22.11.2007 20.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1455 LEMNIX, s.r.o. Oprava strechy na budove OS Partizánske 39 0 Krajský súd v Trenčíne 03.12.2007 21.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1123 Q-Zet Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovačských služieb 32 0 Krajský súd Trenčín 01.01.2009 31.12.2010
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1356 DITEL, spol.s.r.o. Telefónna ústredňa pre KS v Trenčíne, zmluva č. 28/07 23 0 Krajský súd v Trenčíne 18.12.2007 31.12.2007
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090109-1328 Slovenské liečebné kúpele Piešťany Zmluva o poskytovaní liečebno-preventívnych pobytov pre sudcov na rok 2009 21 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2009 20.12.2009
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090109-1350 Kúpele Brusno Zmluva o poskytovaní relaxačno-rehabilitačných pobytov 15 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2009 20.12.2009
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1152 DITEL, spol.s.r.o. Telefónna ústredňa pre OSBNB a OSPE 15 0 Krajský súd v Trenčíne 13.12.2007 21.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100114-1559 Kúpele Bojnice a.s. Zmluva na poskytnutie služby - kúpele Bojnice 14 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2010 31.12.2010
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090326-0701 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu pre OS Trenčín 12 0 Okresný súd Trenčín 06.03.2009 06.03.2009