Zmluva č. kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100809-1333

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100809-1333
Dodávateľ:Slovenské liečebné kúpele Piešťany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie rekondično-rehabilitačných pobytov sudcov na r.2007
Zmluvne dohodnutá čiastka:397,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:397,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Trenčíne
Poznámka:

Prílohy