Zmluva č. kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1424

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1424
Dodávateľ:Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - vykonanie pomocných prác pri úprave terénu na nádvorí KS.
Zmluvne dohodnutá čiastka:68,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:68,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Trenčíne
Poznámka:

Prílohy