Zmluva č. kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100806-1515

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100806-1515
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Havarijné poistenie motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:867,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:867,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Trenčíne
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy