Zmluva č. kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090710-1215

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090710-1215
Dodávateľ:ISSU
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - stavebné úpravy v budove KS
Zmluvne dohodnutá čiastka:56,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:56,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Trenčíne
Poznámka:

Prílohy