Zmluvy za Krajský súd v Nitre


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080603-0922 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení EČZ 17-07-06 0 0 Krajský súd v Nitre 17.07.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1026 EuroTel Bratislava, a.s. Žiadosť o poskytovanie telekomunikačných služieb Spr 839b/98 50 0 Krajský súd v Nitre 25.09.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1048 EuroTel Bratislava, a.s. Žiadosť o poskytovanie telekomunikačných služieb Spr 720/00 487 0 Krajský súd v Nitre 19.07.2000 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1058 EuroTel Bratislava, a.s. Žiadosť o poskytovanie telekomunikačných služieb Spr 720a/00 508 0 Krajský súd v Nitre 19.07.2000 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1116 EuroTel Bratislava, a.s. Zmluva o pripojení Spr 1057/03 0 0 Krajský súd v Nitre 20.10.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1143 T -Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení Spr 445/07 0 0 Krajský súd v Nitre 21.03.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1223 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo - uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona 513/91 Zb. Spr. 216/97 9 0 KRAJSKÝ SÚD V NITRE 27.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080609-1306 Okresný súd v Nitre Zmluva o výpozičke Spr 1365/99 0 0 Krajský súd v Nitre 26.10.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000000/0000/0.0.-20080609-1431 Krajský súd v Nitre Zmluva o ubytovaní Spr 201/2005 0 0 P.V. 01.03.2005 30.06.2010
ksnr-0110-000000/0000/0.0.-20080609-1502 Krajský súd v Nitre Zmluva o ubytovaní Spr 144/06 0 0 M.J. 01.02.2006 31.08.2009
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080609-1512 Krajský súd v Nitre Zmluva o výpožičke Spr 134/05 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 31.12.2008
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080606-1107 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Havarijné poistenie motorových vozidiel Spr 528/08 430 0 Krajský súd v Nitre 16.09.2008 28.04.2009
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080610-0846 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva na dodávku programového vybavenia č. T559 629 738 - Spr 556/97 5 0 KRAJSKÝ SÚD V NITRE 12.06.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080610-0847 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva T069 629 738 4 0 KRAJSKÝ SÚD V NITRE 07.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080617-1106 Kúpele Trenčianske Teplice a.s. Zmluva o poskytovaní služieb Spr. 147/08 0 0 Krajský súd v Nitre 24.01.2008 31.12.2008
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080617-1336 Kúpele Brusno a.s. Zmluva o poskytovaní služieb Spr.149/08 0 0 Krajský súd v Nitre 23.01.2008 31.12.2008
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080617-1358 Kúpele Dudince a.s. Zmluva o poskytovaní služieb Spr. 148/08 0 0 Krajský súd v Nitre 24.01.2008 31.12.2008
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080617-1428 ABEL - Computer s.r.o. Zmluva o dielo Spr. 10/08 0 0 Krajský súd v Nitre 08.01.2008 10.01.2010
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080617-1437 Venron s.r.o. Zmluva o dielo Spr. 14/08 0 0 Krajský súd v Nitre 08.01.2008 31.12.2010
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080618-0950 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o využívaní prednostného spojenia Spr1222/06 0 0 Krajský súd v Nitre 21.08.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
1 2 3 4 >>