Zmluva č. ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080609-1512

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080609-1512
Dodávateľ:Krajský súd v Nitre
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o výpožičke Spr 134/05
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poznámka:

Prílohy