Zmluva č. ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1223

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1223
Dodávateľ:Q - BG, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona 513/91 Zb. Spr. 216/97
Zmluvne dohodnutá čiastka:829,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KRAJSKÝ SÚD V NITRE
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy