Zmluva č. ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080610-0846

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080610-0846
Dodávateľ:Slovenské univerzálne programy spol. s r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Licenčná zmluva na dodávku programového vybavenia č. T559 629 738 - Spr 556/97
Zmluvne dohodnutá čiastka:365,13
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:5,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:KRAJSKÝ SÚD V NITRE
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy