Zmluva č. ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080606-1107

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080606-1107
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Havarijné poistenie motorových vozidiel Spr 528/08
Zmluvne dohodnutá čiastka:429,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:429,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Nitre
Poznámka:

Prílohy