Zmluvy za Krajský súd v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090629-1033 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update, č.S844 215 775,Slov.univerz.programy,Spr.814/09 2 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 15.06.2009 14.06.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0754 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update program.vybavenia č.S844215775, Slov.univerz.programy, Spr.814/09 2 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 15.06.2009 14.06.2010
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090630-1022 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update programového vyavenia č. S845 215 783 2 0 Krajský súd Košice 25.06.2009 25.06.2010
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1120 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. zmluva o dodávke plynu 0 0 Krajský súd v Bratislave 28.10.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1051 Slovenský plynárenský priemysel, š.p. zmluva o dodávke plynu (Nám. Slobody č. 6564) 0 0 Krajský súd v Bratislave 16.03.1999 08.07.2009
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1107 Slovenský plynárenský priemysel, š.p. zmluva o dodávke plynu (Justičný palác, 78602) 0 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.1993 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0947 SLOVTHERMAE,Slovenské liečebné kúpele š.p. Zmluva na poskytnutie služby,SLOVTHERMAE,Slovenské liečeb.kúpele š.p.,Spr.5338/08Oú 1 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 18.02.2008 31.12.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090220-1356 SOFTIP, s.r.o. Zmluva č.52/92 o dodávke programového vybavenia pre PAM, SOFTIP,s.r.o., Spr.285/92 2 0 Krajský súd 29.01.1992 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20091012-1115 Soňa Korčeková - ASO VENDING Zmluva o zabezpečenie poskytovania služieb obyv.,Soňa Korčeková-ASO VENDING,Spr.773-09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.05.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100218-1051 SPAEZ spol. s r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a TÚV,SPAEZ spol. s r.o.,Spr.1133/09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.08.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090505-1449 Správcovská spoločnosť BBSK a.s. Zmluva o nájme nebytových priestorov, Správcovská spoločnosť BBSK a.s.,Spr.513-09 3 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 31.03.2009 30.04.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090707-0848 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,SSE a.s.,Spr.1054-09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090710-1052 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Stredoslovenská energetika,Spr.747/08 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.03.2008 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090710-1057 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny, Stredoslovenská energetika, Spr.748/08 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.03.2008 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090710-1132 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,Stredoslovenská energetika,Spr.743/08 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.03.2008 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090818-0937 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,SSE a.s.,Spr.1055-09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090818-0942 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,SSE a.s.,Spr.1056-09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20091014-1032 Stredoslovenská energetika a.s. Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny,SSE a.s.,Spr.1134/09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090319-1102 SWAN a.s. Zmluva o pripojení ADSL č.DSL-181-0706-04,SWAN a.s.,Spr.1150/06 53 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 17.07.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100806-1220 Špecializovaný trestný súd zmluva o výpožičke (Špecializovaný trestný súd, Spr. 78/2009) 0 0 Krajský súd v Bratislave 06.04.2009 05.04.2014
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>