Zmluva č. ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1051

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090108-1051
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, š.p.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o dodávke plynu (Nám. Slobody č. 6564)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Bratislave
Poznámka:

Prílohy