Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0947

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0947
Dodávateľ:SLOVTHERMAE,Slovenské liečebné kúpele š.p.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na poskytnutie služby,SLOVTHERMAE,Slovenské liečeb.kúpele š.p.,Spr.5338/08Oú
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:

Prílohy