Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0754

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0754
Dodávateľ:Slovenské univerzálne programy spol. s r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke update program.vybavenia č.S844215775, Slov.univerz.programy, Spr.814/09
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:

Prílohy