Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090629-1033

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090629-1033
Dodávateľ:Slovenské univerzálne programy spol. s r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dodávke update, č.S844 215 775,Slov.univerz.programy,Spr.814/09
Zmluvne dohodnutá čiastka:2,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:

Prílohy