Zmluvy za Krajský súd v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090318-1158 COMPRIS software,s.r.o. Zmluva o dielo č.011/2001, COMPRIS software s.r.o.,Spr.530/01 911 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090313-0908 Ing.Ľubomíra Šudová Zmluva o koordinácii bezpečnosti č.7/2006,Ing.Šudová Ľubomíra,Spr.1536-06 746 0 Krajský súd Banská Bystricai 24.10.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-1003 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr.251/09 720 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2009 31.01.2010
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20090305-1246 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group havarijné poistenie (Kooperativa, č.p. 6551494542 - PASSAT) 714 0 Krajský súd v Bratislave 28.01.2009 28.01.2010
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20081223-0907 Krajský súd v Bratislave zmluva o výpožičke (Centrum právnej pomoci) 674 0 Centrum právnej pomoci 30.09.2008 08.07.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-0951 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr.252/09 660 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2009 31.01.2010
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090130-1138 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva 640 0 Krajský súd Košice 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0831 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Návrh poistnej zmluvy-produkt 570,Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.735/08 582 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 10.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100806-1015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group havarijné poistenie (Mercedes, 6548792792) 541 0 Krajský súd v Bratislave 16.12.2008 16.12.2009
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100805-0745 Praktikal, s. r. o. zmluva o nájme nebytových priestorov (Praktikal s r. o.) 504 0 Krajský súd v Bratislave 01.10.2010 30.09.2014
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090708-0922 GANZ Hospodárska zmlua č.15/92, GANZ, Spr.15/92 494 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.1993 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090102-1108 Obec Limbach zmluva o odpadoch (Limbach) 453 0 Krajský súd v Bratislave 13.12.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090326-1335 Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva o zhodnotení nehn.majetku,BB samospr.kraj,Spr.1819/06-patrí k zmluve Spr.1384/05 430 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 21.12.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100805-0757 MUDr. Zdenko Sladký - zubný lekár zmluva o nájme nebytových priestorov (Zdenko Sladký) 408 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2010 31.12.2014
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20090102-1034 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group havarijné poistenie vozidiel (SEAT ALTEA, 6548793189) 387 0 Krajský súd v Bratislave 19.10.2008 19.10.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1030 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ,Spr.251-09 360 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2009 30.04.2009
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100805-0708 Edita Brandejsová zmluva o nájme nebytových priestorov (Edita Brandejsová) 358 0 Krajský súd v Bratislave 01.06.2010 31.05.2015
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1022 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb,Ján Chriašteľ, Spr.252-09 330 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2009 30.04.2009
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20090102-1040 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group havarijné poistenie vozidiel (ŠKODA SEDAN, 6548792354) 321 0 Krajský súd v Bratislave 17.10.2008 17.10.2009
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20090102-1047 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group havarijné poistenie vozidiel (ŠKODA 1U SEDAN, 6548587254) 321 0 Krajský súd v Bratislave 25.09.2008 25.09.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>