Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090326-1335

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090326-1335
Dodávateľ:Banskobystrický samosprávny kraj
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zhodnotení nehn.majetku,BB samospr.kraj,Spr.1819/06-patrí k zmluve Spr.1384/05
Zmluvne dohodnutá čiastka:430,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:430,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy