Zmluva č. ksba-0110-00040/1964/Zb.-20081223-0907

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksba-0110-00040/1964/Zb.-20081223-0907
Dodávateľ:Krajský súd v Bratislave
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o výpožičke (Centrum právnej pomoci)
Zmluvne dohodnutá čiastka:674,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:674,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Centrum právnej pomoci
Poznámka:

Prílohy