Zmluva č. ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0831

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0831
Dodávateľ:KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Návrh poistnej zmluvy-produkt 570,Kooperatíva poisťovňa a.s.,Spr.735/08
Zmluvne dohodnutá čiastka:582,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:582,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy