Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-0951

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-0951
Dodávateľ:Ján Chriašteľ
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr.252/09
Zmluvne dohodnutá čiastka:330,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:660,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:

Prílohy