Zmluvy za Krajský súd v Bratislave


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksba-0110-00040/1964/Zb.-20100805-0745 Praktikal, s. r. o. zmluva o nájme nebytových priestorov (Praktikal s r. o.) 504 0 Krajský súd v Bratislave 01.10.2010 30.09.2014
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-0909 PROLINK s.r.o. Zmluva o dielo 01/2009, PROLINK s.r.o., Spr.51/09 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 12.01.2009 12.01.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100217-1420 PROLINK s.r.o. Zmluva o dielo 2/2010,PROLINK s.r.o.,Spr.63/2010 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 13.01.2010 13.01.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090227-1224 PYROBOSS s.r.o. Zmluva č.03/07/2008/PZS, PYROBOSS s.r.o., Spr.5814/08Oú 260 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.07.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090217-0941 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo č. 97020 - Q - BG s.r.o. Bratislava, Spr. 416/97 8 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 17.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1513 Q - BG, s.r.o. Zmluva č. 97003 o dielo,uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. 11 0 Krajský súd Košice 14.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1236 QUADRIQ a.s. Zmluva o servisnej činnosti č. 757/2008, QUADRIQ a.s., Spr. 281/08 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 07.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1005 RLC Systems, spol.s.r.o. Servisná zmluva - pozáručný servis č. 01-01-2009-RLC 140 0 Krajský súd Košice 31.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090219-1343 S.A.K. spol. s r.o. Servisná zmluva č. 01/05/2001/A4400, S.A.K. s.r.o., Spr.847/01 246 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.05.2201 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090205-1056 SHELL Slovakia, s.r.o. Zmluva o kartách euroShell Card 0 0 Krajský súd Košice 15.01.2009 31.12.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090224-1201 SimKor s.r.o. Zmluva o dielo č.1021/2006, SimKor s.r.o., Spr.1398/06 5 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 25.09.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090302-1201 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o pripojení č.9901031023, Slovak Telekom a.s., Spr.935/07 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 19.06.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1049 Slovenská pošta, a.s. Zmluva na zabezpečenie zbernej jazdy 0 0 Krajský súd Košice 02.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1307 Slovenské liečebené kúpele Rajecké Teplice, a.s. zmluva o poskytovaní rehabilitačných služieb (Rajecké Teplice, Spr. 7197/2009) 50 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2010 31.12.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1151 Slovenské liečebené kúpele Rajecké Teplice, a.s. Zmluva na poskytnutie služby-preventívnej rehab.sudcov,Slov.lieč.kúpele Raj.Teplice a.s.,Spr.5515/09 44 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 15.03.2009 31.12.2009
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20090109-0757 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. zmluva o poskytovaní rehabilitačných služieb (Turčianske Teplice) 41 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2008 31.12.2009
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1315 Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. zmluva o poskytnutí rehabilitačných služieb (Turčianske Teplice, Spr. 7197/2009) 42 0 Krajský súd v Bratislave 01.01.2010 31.12.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090220-1145 Slovenské telekomunikácie, a.s. Zmluva o pripojení č.4011128238001, Slovenské telekomunikácie, a.s., Spr. 1098/01 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 12.06.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ksba-0110-000513/1992/Zb.-20100806-0825 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o licenčná zmluva č. B329215759 (SUP, Spr. 7787/2007) 1 0 Krajský súd v Bratislave 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090319-1339 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update č.S819215775,Slov.univerzálne programy s.r.o.,Spr.501/08 2 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 31.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>