Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1151

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1151
Dodávateľ:Slovenské liečebené kúpele Rajecké Teplice, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na poskytnutie služby-preventívnej rehab.sudcov,Slov.lieč.kúpele Raj.Teplice a.s.,Spr.5515/09
Zmluvne dohodnutá čiastka:44,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:44,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:

Prílohy