Zmluva č. kske-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1513

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1513
Dodávateľ:Q - BG, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 97003 o dielo,uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb.
Zmluvne dohodnutá čiastka:830,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Košice
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy