Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-0909

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-0909
Dodávateľ:PROLINK s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo 01/2009, PROLINK s.r.o., Spr.51/09
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:

Prílohy