Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1236

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090218-1236
Dodávateľ:QUADRIQ a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o servisnej činnosti č. 757/2008, QUADRIQ a.s., Spr. 281/08
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy