Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-1-28/2009-130/2009 KOH MONT s.r.o. Bardejov Rekonšterukcia podkrovných priestorov v budove ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR v Bardejove 24 994 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.11.2009 31.12.2009
ZML-3-45/2006-130/2006 Komunálna poisťovňa, Bratislava Poistná zmluva za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 5 722 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2007 31.12.2007
ZML-1-26/2006-130/2006 KOPPROJEKT- Ing. Jozef Kvokačka, Bardejov Stavebné práce na stavbe ŠÚ SR, Krajská správa v Prešove - pracovisko Bardejov administratívna budova - zateplenie budovy v povalovom priestore a krytina 36 488 0 ŠÚ SR, Bratislava 20.11.2006 15.12.2006
ZML-1-6/2007-130/2007 KOPPROJEKT- Ing. Jozef Kvokačka, Bardejov Oprava fasády budovy ŠÚ SR, krajská správa v Prešove - pracovisko Bardejov na ul. Hviezdoslavova č. 9 7 018 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 10.05.2007 31.05.2007
ZML-1-19/2009-130/2009 Ladislav Čižmár - Čižmár Plast, Michalovce Rekonštrukcia okien so zateplením v počte 40 ks v budove ŠÚ SR, kontaktné miesto Michalovce 12 320 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 05.10.2009 30.11.2009
ZML-2-12/2008-130/2008 LASER servis, spol. s.r.o. Šenkvice Dodávka originálnych tonerových a atramentových náplní do kopírovacích strojov a ich doručenie na miesto určenia 6 825 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 07.07.2008 18.07.2008
ZML-3-12/2010-PO/2010 LINE-ar, s.r.o. Rakovec nad Ondavou Dodávka médií a poskytovaní služieb 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2010 738/rok
ZML-2-4/2009-200/2009 MICROCOMP - computer systém, s.r.o. Nitra Dodanie notebookov v počte 13 ks 14 825 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.02.2009 18.03.2009
ZML-2-3/2009-200/2009 MICROCOMP - computer systém, s.r.o. Nitra Dodanie počítačových zostáv 625 124 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.02.2009 02.03.2009
ZML-2-15/2009-200/2009 MICROCOMP - computer systém, s.r.o. Nitra Kúpa a dodanie 1 ks monitora a 17 ks notebokov 19 644 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 17.07.2009 17.08.2009
ZML-2-13/2009-200/2009 MICROCOMP - computer systém, s.r.o. Nitra Kúpa a dodanie nobebokov a počítačových zostáv 611 075 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 11.06.2009 11.07.2009
ZML-2-11/2009-130/2009 MICROCOMP - computer systém, s.r.o. Nitra Nákup servera, licencií a ich podpory podľa vecnej a cenovej špecifikácie 17 625 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 20.05.2009 15.06.2009
ZML-1-8/2010-200/2010 MicroComp Computer Systém, s.r.o. Nitra Vytvorenie jednotného plne integrovaného informačného prostredia ŠÚ SR 23 053 490 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.08.2010
ZML-3-29/2006-130/2006 Miloš Danada - DOMSUBYT, Bratislava Občasná obsluha rozvádzacej stanice tepla v budove ŠÚ SR na Miletičovej ul., základná údržba UK a TÚV a nepretržitá havarijná pohotovosť 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.02.2010 20,31 €/na deň
ZML-3-29/2009-130/2009 Miloš Danada - DOMSUBYT, Bratislava Občasná obsluha rozvádzacej stanice tepla v budove ŠÚ SR na Miletičovej ul., základná údržba UK a TÚV a nepretržitá havarijná pohotovosť 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava
ZML-3-13/2007-130/2007 Minerálne vody , a.s. Prešov Zabezpečenie dodávok prírodnej pramenitej vody SAVIOR 15 473 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.06.2007 25.06.2009 3,98 € bez DPH/ ks
ZML-3-10/2010-130/2010 Minerálne vody, a.s. Prešov Poskytnutie dodávok prírodnej pramenitej vody 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2010 01.04.2013 3,09/galón vody
ZML-3-45/2010-200 Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 22 599 998 0 Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 22.02.2010 31.01.2012
ZML-1-10/2010-130/2010 MITECO, spol. s r.o., Bratislava Odstránenie revíznych závad v OST ŠÚ SR, Miletičova 3, Bratislava 5 813 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.07.2010 02.08.2010
ZML-1-16/2009-130/2009 MITECO, spol. s r.o., Bratislava Dodávka a montáž potrubných rozvodov pre ústredné vykurovanie v administratívnej budove v ŠÚ SR na Hanulovej 5/c v Bratislave 30 243 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 21.08.2009 15.09.2009