Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-1-24/2006-130/2006 Ján Belan - BVM alarm systém, Žilina Dodanie a inštalácia poplachového systému na hlásenie narušenia a dorozumievacie zariadenie audio do budovy ŠÚ SR na Framborskej 23 v Žiline 9 902 0 ŠÚ SR, Bratislava 15.11.2006 30.11.2006
ZML-1-24/2008-230/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Konfigurácia SW infraštruktúry pre potreby nasadenia systému WebStat a technická podpora SW, prevádzková dokumentácia 15 253 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 22.09.2008 12.10.2008
ZML-1-24/2009-410/2009 VEDA vydavateľstvo SAV, Bratislava Príprava tlačovej predlohy a dodanie tlačenej formy publikácie Regióny Slovenska 2009 5 300 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 27.10.2009 30.10.2009
ZML-1-25/2006-230/2006 Data Systém Soft, spol. s.r.o., Bratislava Realizácia implementácie systému zálohovania dát serverov 11 811 0 ŠÚ SR, Bratislava 16.11.2006 28.11.2006
ZML-1-25/2009-600/2009 DIVYD, s.r.o. Bratislava Spracovanie koncepcie informačnej a propagačnej kampane prípravy na reaizáciu SODB 2011 34 391 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 26.11.2009 15.12.2009
ZML-1-26/2006-130/2006 KOPPROJEKT- Ing. Jozef Kvokačka, Bardejov Stavebné práce na stavbe ŠÚ SR, Krajská správa v Prešove - pracovisko Bardejov administratívna budova - zateplenie budovy v povalovom priestore a krytina 36 488 0 ŠÚ SR, Bratislava 20.11.2006 15.12.2006
ZML-1-26/2008-130/2008 TerraGas s.r.o. Bratislava Rekonštrukcia plynovej teplovodnej kotolne pre ŠÚ SR pracovisko Trenčín, ul. Kniežaťa Pribinu 28 16 922 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 20.10.2008 07.11.2008
ZML-1-26/2009-230/2009 ANASOFT APR, spol. s r.o. Bratislava Vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre zavedenie IT Service Managementu v prostredí ŠÚ SR 34 439 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.11.2009 30.11.2009
ZML-1-27/2008-831/2008 VaF, s.r.o. Rovinka 207 Analýza bezpečnosti informačného systému ŠÚ SR a Infostatu vrátane analýzy volebného IS 37 526 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 15.10.2008 05.12.2008
ZML-1-27/2009-220/2009 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie štatistiky rodinných účtov v roku 2010 18 445 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 03.12.2009 12.02.2010
ZML-1-28/2006-130/2006 SB-KLIMA Bratislava Dodávka a montáž 2 ks klimatizačných jendotiek YORK YKHB-36 do reprografie na Mieltičovej 3 v Bratislave 0 0 ŠÚ SR, Bratislava 28.11.2006 11.12.2006
ZML-1-28/2008-600/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Aktualizácia softvérového produktu DC SILC 2000 pre záznam a kontrolu zisťovania EU SILC 2009 a úprava príslušných technických projektov - TP časť A a TP časť B pre EU SILC 2009 6 639 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 19.12.2008 30.05.2009
ZML-1-28/2009-130/2009 KOH MONT s.r.o. Bardejov Rekonšterukcia podkrovných priestorov v budove ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR v Bardejove 24 994 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.11.2009 31.12.2009
ZML-1-29/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava a odladenie programového vybavenia mesačného zisťovania cien trhových služieb v roku 2007 Ceny VTS 1-12- Ceny VTS 8-12 podľa TP AB/450/3 a AB/461/2 vydaných ŠÚ SR 2 963 0 ŠÚ SR, Bratislava 11.12.2006 25.01.2007
ZML-1-29/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spotrebiteľské ceny KPE SC 1-12/2009 podľa TP A/456/2 a V/456/7 vydaného ŠÚ SR 7 110 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.12.2008 05.01.2009
ZML-1-29/2009-220/2009 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie aktualizácie programového vybavenia pre mesačné spracovanie demografických výkazov 18 445 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 21.12.2009 04.03.2010
ZML-1-2/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava RU 5-99 Prehľad udajov o domácnosti spravodajského suboru štatistiky rodinných účtov v roku 2005, RU 4-12 Denník spravodajskej domacnosti RU 6-12 Mesačný ropočet domácnosti podľa TP 464/1 vydaného ŠÚ SR 7 395 0 ŠÚ SR, Bratislava 13.02.2006 24.02.2006
ZML-1-2/2007-130/2007 Ján Belan - BVM alarm systém, Lietavská Lúčka Dodávka a montáž ďalších zabezpečovacích prvkov k poplachovému systému na hlásenie narušenia v budove ŠÚ SR na Framborskej 23 v Žiline 2 827 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 06.03.2007 12.03.2007
ZML-1-2/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Zabezpečenie aktualizácie decentralizovaného spracovania spotrebiteľských cien KPE SCDO 2-52/2008 podľa TP AB/493/0 vydaného ŠÚ SR 7 703 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.02.2008 10.04.2008
ZML-1-2/2009-530/2009 Jozef Igaz - Tlačivá a papier, Trenčín Tlač 6500 ks dotazníkov pre zisťovanie IKT v podnikoch a 50 ks dotazníkov pre zisťovanie o IKT v sektore finančníctva a poisťovníctva 3 499 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 30.01.2009 05.02.2009