Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3/2007/KPU TN/2006 Ing. Helena Danišová-Econtract, Lúčenec, Rúbanisko3/19 Pravidelné vykonávanie upratovacích a čistiacih prác. 1 470 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
6/2008/KPU TN/2008 FM Consulting spol. s r.o., Púchov, Rúžová 1779/9 Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa výkon pracovnej zdravotnej služby. 237 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
3/2009/KPU TN/2009 Obvodný úrad v Považskej Bystrici, Považská Bystrica, Centrum 1 Požičiavateľ ako správca majetku štátu požičiava vypožičiavateľovi časť nebytových priestorov. 9 552 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 31.12.2013
1/2007/KPU TN/2007 Ing. Pavol Riško - Geodetická kancelária, Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 29 Vyčlenenie hranic pôvodných pozemkov v teréne a jeho odovzdanie vlastníkovi. 847 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
1/2/2010/2010/KPUTN/2010 ISS Facility Services,s.r.o., Bratislava, Mokráň Záhon 2 Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
2/2009/KPU TN/2009 GEODIS SLOVAKIA, s r.o., Banská Bystrica, Medený Hámor15 Údaje z účelovej digitálnej farebnej ortofotomapy Slovenska. 238 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
7/2008/KPU TN/2008 OHS, s r.o., Opatovce nad Nitrou 256 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať na základe tejto zmluvy objednávateľovi pracovnú zdravotnú službu. 240 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
3/2010/KPU TN/2010 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M.R. Śtefánika 20 Dodávateľ poskytne odberateľovi z katastrálnych území podľa zoznamu. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 20.01.2010
1/2009/KPU TN/2009 EUROSENSE,s r.o., Bratislava, Kutuzovova 13 Poskytovateľ poskytne nadobúdavateľovi údaje z účelovej digitálnej farebnej ortofotomapy Slovenska. 238 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 08.09.2009
1/2010/KPU TN/2010 Ministerstvo pôdohospodárstva SR , Bratislava, Dobrovičova 12 Nebytové priestory v administratívnej budove. 8 581 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 01.02.2010 31.01.2015
4/2007/KPU TN/2004 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
5/2004/KPU TN/2004 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
5/2008/KPU TN/2008 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M.R. Śtefánika 20 Dodávateľ poskytne odberateľovi z katastrálnych území podľa zoznamu poskytnutie databázy. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 17.03.2008
6/2009/KPU TN/2008 Ministerstvo pôdohospodárstva SR , Bratislava, Dobrovičova 12 Nebytové priestory v administratívnej budove. 8 581 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 02.01.2009 31.12.2013
5/2007/KPU TN/2007 JUMA Trenčín spol s.r.o., Trenčín, Pred poľom 1 652 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby. 356 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 01.01.2008
7/2009/KPU TN/2009 JUMA Trenčín spol s.r.o., Trenčín, Pred poľom 1 652 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pracovnú zdravotnú službu. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 01.01.2009
1/2006/KPU TN/2006 Fortima, s.r.o., Prievidza, Mariánska 6 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať servis pozostávajúci z upratovacích služieb. 116 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 01.07.2006
4/2007/KPU TN/2007 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Dodávateľ sa zaväzuje dodať klientovi Relax lístky. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 05.06.2007
65/2010/KPU TT/2005 Ministerstvo pôdohospodárstva SR , Bratislava, Dobrovičova 12 Vzájomné rozdelenie priestorov a určenie práva užívať a nakladať s priestormi budovy. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 17.08.2005
66/2010/KPU TT/2006 Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Trnava, Kollárova 31 Výkon technickej ochrany objektu. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 01.06.2006