Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3/V/2010/2010 Správca majetku Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Snina, Partizánska 1057 Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove pre potreby Obvodného lesného úradu v Snine 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 01.06.2015
48/003/2010/TSUP./2010 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do výpožičky nebytové priestory v areáli TSUP. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 07.07.2015
48/003/2010/TSUP/2010 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do výpožičky nebytové priestory a areáli TSUP. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 07.07.2015
49/002/2010/TSUP/2010 Anader s.r.o., Bratislava, Hlohova 10 Prenajímatel prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory a areáli TSUP. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 03.03.2015
50/001/2010/TSUP/2010 Across Trade s.r.o., Bratislava, Budatísnka 57/A Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nebytové priestory v areáli TSUP. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 27.01.2015
5/210/2004/2004 Poľovnícka spoločnosť Meles Snina, Snina Nájom výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Maguriča na poľovných pozemkoch v správe prenajímateľa 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 27.01.2015
6/2008/KLUPO/2008 Ing. Ľubica Motyková - ACTA SK, Stropkov, Rovná 1895/17 Hygienické a čistiace práce 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 01.01.2009
95/2006/MPRV/2006 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, Bardejov, Dlhý rad 16-17 Úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nehnuteľností a úprava práv a povinností vyplývajúcich z úžívania nehnuteľnosti 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.12.2006
Z 2008/0012/SVUZV/2008 PZS, s.r.o., Banská Bystrica, Československej armády 20/1632 Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby 0 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 01.12.2008
bez cisla 73/2009 T-com, Bratislava Špicifikácia (prístup FBA -adsl) 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
010/2009/ACV/2009 VADUAL LOGISTIK, spol. s.r.o., Moravský Svätý Ján, Ružová 228 Zabezpečenie údržby a opravy vozidiel odberateľa v požadovanej kvalite a v dohodnutých lehotách 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326
10033/LMU/2010 AGROKOM-PLUS,spol.s r.o,, Prešov, Pod Kalváriou 40 Traktor JOHN DEERE 6534 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
102/7/2008/LMU a/2008 Štefan Bindzár, Snina, Gen. Svobodu 2462/16 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
103/8/2008/LMU a/2008 Ján Koribanič, Stakčín, Partizánska 212 Vykonanie prác v lesníckej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
140056579/2009/MPRV/2009 ZSE Energia a.s., Bratislava, Čulenova 6 Dodávka elektriny do odberného miesta LOKA rekreačná oblasť Senica 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
15/3/2007/E/TSUP/2007 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Bratislava, Štefanovičova 4 Poistenie motorových vozidiel. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka, Rovinka 326
171/NLC/2009/2009 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Výpožička dvoch nebytových priestorov-kancelária č.1 o výmere 17,10 m2 a kancelária č.2 o výmere 13,70 m2, nachádzajúcich sa na prízemí sociálnoprevádzkovej budovy štátu v správe Národného lesníckeho centra 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2009 30.09.2014
193/1/41/2010/LMU a/2010 Michal Chochrun, Snina, 1 Mája 2056/8 Dočasné užívanie strojné zariadenie typu: drevoobrábacie stroje 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 15.02.2010
1/210/2004/2004 Poľovnícke združenie Medveď Starina, Snina Postúpenie výkonu práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve a správe LMU 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2004 31.12.2013
252/2009-240-Z/2008 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava, Dobrovičova 12 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Bratislave o celkovej výmere 3361,4 m2 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2013