Zmluva č. 3/V/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/V/2010/2010
Dodávateľ:Správca majetku Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Snina, Partizánska 1057
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove pre potreby Obvodného lesného úradu v Snine
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy